top of page

Villkor och regler

För dig som utställare på Nyköping Hälsomässa gäller följande regler kring bokning, marknadsföring och utställning.

När du skickar in din bokning godkänner du dessa regler och att du har läst igenom dem. Läs alltså igenom dem innan du bokar!

Bokningsvillkor

När du bokar din plats på mässan går du med på att betala en bokningsavgift på 500kr som är inbakad i priset på din bokning. Om du avbokar  går det inte att få tillbaka bokningsavgiften om 500kr. 
Detta gäller inte 30 minuter föreläsning där bokningsavgiften endast är 200kr. 

Bokningsavgiften är inbakad i priset när du betalar din plats.

När du bokar har du möjlighet att önska plats på mässan utifrån karta, men önskemål kan inte garanteras. 

Du kommer få veta vilken plats du har i god tid inför mässan. 

Inredning och din monter

All inredning måste få plats inom din hyrda golvyta. 
Det är absolut förbjudet att ta inredning från andra montrar. Om du saknar något kontakta oss på telefonnummer: 0760566532 så hjälper vi dig.

Din monter ska vara klar senast 9.20 på söndagen. De första gästerna kommer 9.30.


Har du glömt bord eller skärmar? Kolla med oss så kan vi se om vi kan hjälpa dig att tilläggshyra inredning såsom bord eller skärmar. Dock är det inte säkert att det finns bord eller skärmar kvar att hyra på mässdagen. Hyran kostar såklart extra och betalas på plats vid Entrén.


Hyrda skärmar får ej tejpas, häftas, kluddas (med häftmassa) eller skrivas på, använd endast nålar och häftstift. Avgift 250 kr för förstörda skärmar. Skärmar identifieras via deras siffra som kopplas till dig som bokar.
Har du med dig egna monterväggar får dessa inte vara högre än 2,5 meter.


Det är förbjudet att fästa någonting (spika, häfta eller tejpa) på väggarna i mässhallen. Om du inte har sådant som du vet går bort utan åverkan. Sunlight debiterar för åverkan på väggarna.

Viktigt för dig som föreläser!

Det föredragsrum som du har hyrt disponerar du i 10 minuter innan din föreläsning börjar och 5 minuter efter att din föreläsning slutar. Det är ditt fulla ansvar att du ser till att du själv med publik är ute ur rummet senast på exakt utsatt tid. Om föregående föredragshållare med publik inte har lämnat rummet på utsatt tid, har du rätt att gå in och börja förbereda ditt rum och be de som är kvar i rummet att lämna. Vi visar respekt för varandra och ser till att vi följer tiderna.

Varje föredragsrum är utrustat med blädderblock och pennor, ett bord, eluttag och projektor där du kan koppla in din dator via HDMI.
 

Entréavgift till föredragen

För dig som tar entréavgift, kom ihåg att det är du själv som tar betalt vid dörren. Du behåller själv hela entréavgiften.
OBS! Om du inte angett FÖRKÖP I MONTERN – sälj inga förköp i montern. Inte roligt för besökare som köat länge till ert föredrag att andra kommer sent och går förbi.

Städning efter mässan

Observera att det ingår i ditt kontrakt med Nyköping Hälsomässa att du lämnar din golvyta städad och ren (500 kr + moms i avgift för den som lämnar sin golvyta ostädad) samt att du fäller ihop bord och skärmar och ställer detta samt hyrda stolar intill din plats.

Skräp och kartonger tas med av utställaren. Material som du lämnat kvar i din monter efter avslutat event klassas som avfall och Sunlight kan i så fall fakturera dig som utställare för hantering.

Brandsäkerhet

Det är förbjudet att tända ljus, rökelse eller liknande på mässan.
Alla utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska av säkerhetsskäl hållas helt fria under mässans öppettider. 

Wi-Fi

Wi-Fi finns tillgängligt på Sunlight utan kostnad. Prata med receptionen för användarnamn och lösenord.

 

Ställa upp redan på lördagen/Försäkring

Möjlighet finns att komma redan på lördagskvällen från 18.00 och lämna saker/sätta upp din monter. Personal från mässan finns inte på plats, och du har inte tillgång till nycklar eller liknande. Personalen på Sunlight kan inte svara på frågor om mässan. Du kan lämna dina saker/ställa upp på din plats. Tänk på att mässhallen är öppen, både för utställare och hotellgäster.
Vill du ha kvar dina saker över natten är det på egen risk eller genom egen försäkring. Tänk på att du själv är ansvarig för det som lämnas kvar och eventuellt försvinner eller blir förstört.

Bo på Sunlight

Utställare har möjlighet att bo på Sunlight Hotel lördag till söndag för ett rabatterat pris. Mer information skickas ut till din när du bokar din plats på mässan!

Avbokning

Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning, oavsett orsak till avbokningen och oavsett om denna är betald vid avbokningstillfället.
Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan, debiteras 100% av ordersumman (gäller även tilläggsbeställning) oavsett till avbokningen samt om detta är betalt eller ej vid avbokningstillfället. Du kan ej överlåta din plats till någon annan. För att din avbokning ska vara giltig behöver du begära en skriftlig avbokningsbekräftelse.
I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger Nyköping Hälsomässa för kropp och själ rätt att fritt disponera platsen.

Avbokning föreläsning/workshop
Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan kvarstår betalning för hyrda rum.

Lagar om försäljning och skyltning

Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel den 1 juni 1998 (SFS 1998:514) är platsupplåtaren skyldig att föra uppgifter om den som platsen upplåts till. Platsupplåtaren (arrangören) är skyldig att bevara uppgifterna och på begäran lämna dem till skattemyndigheten. Skattemyndigheten får göra ”kontrollbesök” hos den som bedriver marknadshandel. Det innebär att Nyköping Hälsomässa kommer spara era företagsuppgifter under mässans gång.

Utställarna ansvarar själva för sina varor, behandlingar och eventuell anmälningsplikt.

Lagen (1990:1183) om tillfällig handel gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Informationsskyldigheten beskrivs i 2 § enligt följande:
Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.

bottom of page